Препарат за безконтактно измиване Perfect Wash 5л.

характеристики

PerfectWash на FRA-BER продължава да определя това което е възможно. Това е много мощен продукт и неговата формула сега надхвърля досегашните постижения, осигурявайки бърз резултат, като силата на почистване е само едно от свойствата на продукта. Неговата ефикасност и бързината при чистене правят от PerfectWash много повече от едно обикновено предмиене, правят от него крайния препарат за подготовка на измиването на автомобила.
Двойна почистваща мощност: новата формула е два пъти по-силна от всяко друго съдържащо само една съставка предмиене . Неговата сила не се наблюдава при никой друг продукт за почистване на автомобила.
Сигурност при миенето: Продуктът гарантира добри резултати, предпазвайки при това деликатните части а колата, не засяга алуминия и пластмасовите части на моделите Bmw, Mercedes и Audi. Дава ти възможнодт да миеш спокойно без да се притесняваш за атмосферните условия или от колата, която използуваш. Позволява По бързо почистване:
Времето за действие на продукта е намалено с два пъти. Това позволява да се намали времето за миене на колата.

Гъвгавост на продукта:Продукта е бил създаден за да бъде прилаган във всички среди, да бъде използван за:
• Писти Self
• Автоматични мивки
• при ръчно миене
• Миене на джанти
Нисък праг на замърсяване на околната среда: ниско съдържние на тенсиоактивни вещества. Двадесет пъти по-малко от стардартните продукти за стандартно предмиене Отговарящ на условията за рециклиране на водите Съвместим системи за биологично пречистване

Дозиране
Употреба при Touchless: при употреба за измиването на една средно голяма кола да се използуват 250 мл PerfectWash при миене.
Self: при миене без четки да се използува 80-100 мл от PerfectWash на всяка кола. При автоматична мивка: да се настрои помпата дозатор 6 л/час при 20-30 имулса. при автоматично миене на джантите: да се настрои помпата дозатор на 12 л/час на 50 импулса.
При ръчна автомивка: с небулизатора да се разтвори PerfectWash 1:50 във вода . Ръчно миене на джантите: да се използува PerfectWash в разтвор 1:10 във вода