Лопатка за плевене Wolf Garten KS-2K

характеристики

За изкореняване на плевели дори в тежки почви. По-сигурно захващане чрез контролна зона в края на ръкохватката.