Bad $rs in GetInsertSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

Плодоберач RG-M

Плодоберач RG-M

характеристики

Прибира плодовете внимателно и без разтърсване – мека, кръгла торба за събиране и остър нож за по-лесно бране на плодовете.