Bad $rs in GetInsertSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

Разрохквател почвен DA-S Уреди за обработка на почвата

Разрохквател почвен DA-S

характеристики

2 в 1. Прави почвата фина и подходяща за засаждане. Смесва торфа или торовете с почвата. Със заглаждащ нож в задната част за еднаква дълбочина на обработката.