Уплътнения гумени за биела

характеристики

Уплътнение гумено за пластмасова биела