Bad $rs in GetInsertSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

Водеща ролка на въжето 10-0101

Водеща ролка на въжето

характеристики

Тази ролка поддържа въжето в права линия с барабана.

Само за моделите PCW5000, PCW5000-HS, PCH1000, PCT1800-50Hz-P и PCT1800-60Hz-P.