Верига 1,3 325 64Е

характеристики

Веригата е разработена, за да удовлетвори специфичните нужди на модерните леките триони. Тази верига реже с тесни резки и изисква по-малко мощност от триона. Веригата е с резци "Micro Chisel", за по-малко вибрация и отскачане. Не се препоръчва за тежка работа, например в гори след природни бедствия.

Стандартна верига за Хускварна 136, 137, 141, 142, 40, 340, 36, 435, 440, 445, 550